Lagerrosetter
Modeller special
Idrottspriser
 
Diam Längd Antal Pris
14 44 1-49 34,60 kr
50-199 32,80 kr
ArtNr: Antal
174 421 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 1
174 422 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 2
174 423 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 3
174 424 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 4
174 425 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP R
 
 
Diam Längd Antal Pris
14 44 1-49 34,60 kr
50-199 32,80 kr
ArtNr: Antal
174 431 BÄSTA AVELSGRUPP 1
174 432 BÄSTA AVELSGRUPP 2
174 433 BÄSTA AVELSGRUPP 3
174 434 BÄSTA AVELSGRUPP 4
174 435 BÄSTA AVELSGRUPP R
 
 
Diam Längd Antal Pris
12 33 1-49 26,40 kr
50-199 25,70 kr
ArtNr: Antal
171 111 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 1
171 112 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 2
171 113 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 3
171 114 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP 4
171 115 BÄSTA UPPFÖDARGRUPP R
 
 
Diam Längd Antal Pris
12 33 1-49 26,40 kr
50-199 25,70 kr
ArtNr: Antal
171 121 BÄSTA AVELSGRUPP 1
171 122 BÄSTA AVELSGRUPP 2
171 123 BÄSTA AVELSGRUPP 3
171 124 BÄSTA AVELSGRUPP 4
171 125 BÄSTA AVELSGRUPP R
 
INTER SILVI AB - Södra Portgatan 37 - 283 50 OSBY - Tel. 0479-100 70 - E-mail: info@intersilvi.se